Huskeliste

Huskeliste til stævnedeltagere

Ansvar:
Deltagelse i et stævne sker på eget ansvar. Hav en ulykkesforsikring der dækker hvis du kommer til skade.

Inden stævnet bør du:
Have trænet kontinuerligt i en længere periode
Træne opfyldning af væske og energidepoter undervejs
Have afprøvet alt det udstyr du tager med til stævnet
Træne åbent vand svømning og fællesstart, hvis dette indgår i stævnet
Være bekendt med konkurrence reglerne
Øve skiftezone
Være bekendt med stævnets set-up

På dagen:
Deltag i stævnebriefing
Vær udhvilet
Sørg for at væske og energi depoter er fyldt op hele dagen.
Tjek dit udstyr

Åbent vand:
Kend ruten
Vær bekendt med sikkerheden
Lær håndtegn for hjælp og akutte problemer
Varm op inden start (også i vandet)
Orienter dig om vandets temperatur
Kend regler for svømning

Skiftezone:
Der må ikke cykles i skiftezonen
Kend regler for skiftezone

Cykling:
Vær orienteret med ruten
Husk at godkendt materiel og cykelhjelm er obligatorisk
Det er deltagernes eget ansvar at overholde færdselsreglerne
Kend regler for cykling

Løb:
Vær orienteret med ruten
Kend regler for løb

Link til pakkeliste: Pakkeliste